Elektronická podatelna obce Pec


Elektronická podatelna Obecního úřadu přijímá elektronická podání podepsaná pomocí zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (§ 11 zákona č. 227/2000 Sb.). Informace o tom, jak získat ceritifikát, jsou uvedeny na adrese https://www.postsignum.cz/postup_pro_ziskani_certifikatu.html

Elektronické podání lze podat :
• prostřednictvím e-mailové zprávy na adrese pec@cbox.cz

Adresa umístění elektronické podatelny:
Obecní úřad Pec
Pec 58
344 01 Domažlice
Tel.: +420 379 794 744


Úřední hodiny:
Nepřetržitý provoz

Příjem a zpracování elektronického podání
Při příchodu datové zprávy elektronická podatelna provádí kontrolu, zda jsou splněny všechny náležitosti, které jsou potřebné ke zpracování jako např. čitelnost, kontrola přítomnosti škodlivého kódu, zaručený elektronický podpis.
Po provedení kontroly odešle na adresu odesílatele mailovou zprávu, která obsahuje informace o stavu datové zprávy, zda byla elektronickou podatelnou přijata, identifikační údaje podání, nebo v opačném případě nebyla přijata a z jakých důvodů. Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracována.

Seznam povolených formátů datových zpráv
Elektronické podání může být učiněno pouze v následujících formátech:
• formát *.doc
• formát *.rtf
• formát *.pdf
• formát *.txt
• formát *.xls
• formát *.jpg
• formát *.htm, *.html, *.xml, *.mht
V případě pochybností vzneste dotaz na naši podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát přijatelný.

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy
• disketa 3,5" 1,44 MB
• CD, USB disky, paměťové karty SD


Vyřizování dotazů týkající se provozu elektronické podatelny:
Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na adresu  pec@cbox.cz


 
Pro nepodepsané datové zprávy použijte e-mailovou adresu  pec@cbox.cz nebo následující odkaz:

Napište nám