Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím1. Počet podaných žádostí o informace ( § 18 odst. 1 písm. a)
2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí ( § 18 odst. 1 písm b)
3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ( §18 odst. 1 písm c)

4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů

( § 18 odst. 1 písm. d)5. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona ( § 18 odst. 1 písm e)


 

Na případné ústní žádosti o informace byly podávány odpovědi průběžně po celé období loňského roku, ze strany občanů nebyl uplatňován nárok na písemné zodpovězení v rámci tohoto zákona.