Ve spolupráci s HZS Plzeňského kraje budou na této stránce publikovány informační materiály, týkající se požární prevence.

Na níže uvedených odkazech naleznete informace k pálení na volných prostranstvích, ke spalinovým cestám, topné sezóně a adventu.

 

letak_paleni.pdf (30,2 kB)

 

letak_paleni2.pdf (29,6 kB)

 

leták_spalin.cesty.pdf (59,5 kB)

 

leták_topná_sezóna.pdf (47,8 kB)

 

leták_advent.pdf (30,4 kB)