DŘEVORUBECKÉ MUZEUM

Dřevorubecké muzeum bylo založeno v roce 2006 místním Spolkem na ochranu památek a Obecním úřadem. Hlavní inspirací ke vzniku muzea byla kniha Mezi chodskými dřevorubci od pecáckého rodáka, spisovatele Jana Františka Hrušky. V ní popisuje život a práci obyvatel Pece pod Čerchovem. Hruška dokázal popsat práci i jednotlivé výrobky dřevorubců, včetně pracovních postupů a nářadí.

Převážná část exponátů v muzeu je zapůjčena nebo darována současnými obyvateli obce, kteří je uchovávali jako památku po svých předcích. Jedna část muzea je věnována dnes již historickým motorovým pilám, které znamenaly doslova převrat v těžbě dřeva. Muzeum nabízí také informace a pohled na exponáty z doby od druhé poloviny sedmnáctého století, kdy v centru dnešní Pece pod Čerchovem dýmala vysoká pec na tavení železa a později vznikla na západním okraji obce sklárna. Zcela na závěr návštěvy muzea jsou zmíněny slavné osobnosti, které pobývali v Peci pod Čerchovem.

V roce 2023 bylo muzeum doplněno o malou expozici věnovanou historii chodského lesnictví a dvěma jeho významným osobnostem, spisovateli Jakubu Jacku Florovi a lesmistru Josefu Wrbatovi.

V případě zájmu je možná prohlídka interiéru Dřevorubecké kaple sv. Prokopa. 

Muzeum je v provozu v hlavní turistické sezóně od května do září. Otevírací doba není pevně stanovena.
V případě zájmu o prohlídku volejte 721 062 583 - Jan Riederer st.

© 2019 Pec pod Čerchovem All Rights Reserved. 
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!