SDH PEC

Jak šel čas.

9.3.1889

Požár na Peci

Byla poslední noc masopustu. Již odbyla dvanáctá hodina, ale v hospodě u Blažků bylo ještě hlučno a veselo. Najednou však před hospodou povstalý křik HOŘÍ ! zábavu zastavil. Ze středu vesnice vystupoval vzhůru ohnivý sloup, jako by se chtěl svou výškou vyrovnat Čerchovu. Hořela vodní pila, náležící panství Kouteckému. Lid se kupil kol hořící budovy na jejíž zachránění nedalo však již ani pomýšleti. Stavba, stroje i zásoby řeziva měnily se pomalu v niveč před očima polekaných diváků. Za nedlouho sice přijela panská stříkačka z Trhanova, kteráž ale následkem mrazu službu svou odřekla. Že však bylo úplné bezvětří, silně sněhu na střechách, dostatek vody a hojnost lidu po ruce, bylo snadno sousední stavení od zhouby uchrániti a dalšímu rozšíření ohně přítěž učiniti. Jak tento oheň povstal, vypravovalo se hned na místě a zdá se, že tento posudek bude pravdivý. Neopatrný pilař rozžehl prý oheň pod zamrzlé vodní kolo, aby mohl druhý den pracovat. Aniž učinil potřebná opatření, od ohně se vzdálil a bez pochyby požár sám zavinil.

Zprávy z tisku - Posel od Čerchova

9.4.1904 

Je založen Sbor dobrovolných hasičů v Peci. Na ustavující schůzi je za starostu zvolen Josef Bauer, velitelem se stává Josef Thomajer a funkci náměstka velitele získává Karel Šindelář. Do sboru se přihlašuje 22 činných a 10 přispívajících členů. První hasičskou technikou v Peci je ruční stříkačka tažená koňmi.

15.6.1912

Hasičská župa domažlická pořádá v neděli 21. července 1912 na Peci svůj XXX. hasičský sjezd spojený s valnou hromadou župy a veřejným cvičením sboru dobrovolných hasičů na Peci.

 Zpráva z tisku - Posel od Čerchova

7.7.1928

Včera, v pátek 6. července 1928 po půl dvanácté hodině noční vypukl oheň na Peci v domku Jakuba Svejdy a velice rychle se rozšířil i na obytný domek souseda Martina Neumaiera. Ohni padla za oběť dvě obytná stavení, chlév, kůlna a stodola. Všechny shořelé objekty byly dřevěné, zdi sroubené z klad a střechy kryté šindelem.

Zpráva z tisku - Posel od Čerchova

28.6.1929

Poděkování

Obecní úřad v Chodově děkuje touto cestou všem, kdož jakoukoliv pomocí se snažili zmírniti požár vzniklý úderem blesku 22. června 1929 do stavení č. p. 132 Ant. Drdáčka v Chodově. Zejména sboru dobrovolných hasičů v Chodově, Trhanově, Peci, Klenčí, Postřekově a Domažlicích. Martin Kopecký - starosta

Zpráva z tisku - Posel od Čerchova

14.7.1934

Dne 13. července 1934 kolem páté hodiny odpolední snesla se nad Pecí bouře, při níž uhodil blesk do štítu stavení č. p. 12. Požár domek až na obvodové zdi zcela zničil. S ohněm bojovaly hasičské sbory Pece, Trhanova, Chodova, Újezda, Babylonu a Domažlic. Při zachraňovacích pracích byli dva občané z Pece zraněni a jeden letní host byl popálen.

Zpráva z tisku - Posel od Čerchova

1939-1945

1972 - 1983

Měřili své síly

Připraveni k boji se zákeřným nepřítelem. Něco víc než zájem stále láká do řad ČSPO.
Počátkem července proběhla v Nemanicích okrsková soutěž požárních sborů z Klenčí, Pece, Postřekova, Chodova, Trhanova, Dílů a Nemanic.
Již tradičně nepěkně počasí a opožděný začátek soutěže nedokázaly smazat závěrečný dobrý dojem, který svým vzorným vystupováním a dobrými výkony naši požárníci u diváků zanechali. Za zdařilý průběh soutěže je nutné poděkovat především pořadatelům z Nemanic.
Uznání si zaslouží členové všech zúčastněných požárních družstev mužů a především pak naši nejmenší z družstev Mladých požárníků. V soutěži zcela jasně zvítězilo družstvo SPO z Pece, na dalších místech se pak umístila požární družstva z Dílů a z Postřekova. Třetí místo postřekovských požárníků je pěkným dárkem k oslavám 80. výročí založení jejich sboru. V družstvech starších žáků zvítězilo družstvo z Nemanic, v družstvech mladších žáků pak družstvo z Klenčí. Předseda OV SPO František Fábry byl celé soutěži přítomen a osobně předával diplomy a věcné ceny vítězným družstvům a jednotlivcům. J. Hrbáček, jednatel ZO SPO Klenčí.

Zpráva z tisku (červenec 1975)

1990 - 2002

Po letech velkých sportovních úspěchů postupně činnost SDH uvadá. Formálně sbor funguje, avšak soutěží se již družstvo neúčastní. Aktivita sboru i z důvodu nezájmu mladších "Pecáků" stagnuje. Mezi občany převládá názor, že dobrovolní hasiči jsou zbyteční a v případě mimořádné události vše vyřeší Hasičský záchranný sbor z Domažlic. Z hasičské zbrojnice se postupem času stává více obecní skladiště než místo pro požární techniku. 

2003

Nastupuje nová generace nadšených mladých hasičů. Ti přebírají roky neudržovanou techniku a zvelebují hasičskou zbrojnici. Oživují přenosnou požární stříkačku PS-8 a po tlakové zkoušce hadic, jich většinu vyřazují. Přívěs pro přepravu stříkačky dostává nový červený "kabát". Díky vstřícnosti starosty Miloslava Schweinera jsou pořízeny nové pracovní oděvy a další technické prostředky.

2004

Od sboru ze sousedního Babylonu je zakoupen dopravní automobil Škoda 1203, kterou sbor poprvé oficiálně představuje na oslavách 100. výročí založení SDH Pec v roce 2004. V rámci oslav probíhá příležitostní výstava k historii a činnosti sboru. Na místním hřišti se koná ukázka hasičské techniky okolních sborů a předvedení vyprošťování z havarovaného vozidla příslušníky HZS Domažlice.

2005 - 2009

Činnost nových členů sboru se soustředí na odbornou přípravu, udržování techniky v akceschopném stavu a pořádání společenských akcí v obci. Jednotka vyjíždí k menším zásahům, jako je požár sazí v komíně či čerpání vody ze zatopeného sklepa. Ukazuje se tak, že dobrovolní hasiči nejsou v obci zbyteční.

23. května 2009 se pecácký sbor za pomoci hasičů ze sousedního Chodova ujímá pořadatelství okrskové soutěže. Kvůli nedostatku závodníků i vhodné techniky se ale Pec soutěže neúčastní. Po více než dvaceti letech se tak do Pece požární sport opět vrací.

V témže roce získává jednotka z dotace MVČR novou zásahovou obuv a obleky Bushfire. Obecní úřad z vlastních prostředků dokupuje plovoucí čerpadlo PH-1200, zásahové přilby Kalisz a rukavice. První "ostré" nasazení nového vybavení na sebe nenechává dlouho čekat...

31.12.2010

Požár domu zavinili jeho majitelé

Majitel domu rozehříval zamrzlé potrubí otevřeným ohněm! Vyhořel dům se zajímavou minulostí, na léto do něj totiž kdysi jezdívala herečka Lída Baarová. 

Dnes krátce před čtvrtou hodinou ranní vyjížděli hasiči k požáru domu v Peci pod Čerchovem. Na místě zasahovali profesionální hasiči z Domažlic a dále dobrovolné jednotky z Pece, Chodova a Klenčí pod Čechovem. "Předběžně byla škoda vyčíslena na 200 tisíc korun," dodala Marešová s tím, že probíhá vyšetřování příčiny požáru.

"Jednalo se o zděný dům, ve kterém se nacházely dvě osoby, dva psi a ptactvo. Požár zasáhl podkroví a střechu," uvedla mluvčí HZS Plzeňského kraje Alena Marešová.

"Nevím, jak to bude s tímto domem dál. Je historicky zajímavý tím, že tam na prázdniny jezdívala herečka Lída Baarová. Její otec si v něm pronajímal světničku. Ve svých pamětech Lída Baarová na tyto pobyty u nás na Peci nezapomněla, avšak neuvedla číslo domu. Od pamětníků se mi ale kdysi podařilo zjistit, že je to právě tento dům, který nyní vyhořel," uvedl Deníku Jan Riederer st., zakladatel zdejšího Dřevorubeckého muzea, místní historický badatel, znalec a velký patriot.

Požár zavinila nedbalost. Vyšetřovatel hasičů už odhalil příčinu požáru, který zachvátil dům v Peci pod Čerchovem. "Oheň vypukl v rodinném domě, kde si majitel otevřeným ohněm rozehříval zamrzlé potrubí. Ve chvíli, kdy na místo přijely čtyři hasičské jednotky, bylo požárem zasažené celé podkroví a střecha. Na místo byli povoláni také pracovníci elektráren, kteří odpojili dům i celou obec od elektřiny," doplnila informace krajská mluvčí hasičů Alena Marešová s tím, že po likvidaci požáru zůstala na místě jako dohlídka jednotka Sboru dobrovolných hasičů Pec. 

Zpráva z tisku - Domažlický deník


2011 - 2013

Požár z přelomu roku jednoznačně dokazuje, že je třeba investovat do novější zásahové techniky. Nové vedení obce rozhoduje o zakoupení dopravního automobilu Opel Campo 4x4 a požární stříkačky PS-12. Vozidlo včetně nástavby pořizuje obec v Ivančicích u Brna za 90.000 Kč, stříkačka v hodnotě 23.000 Kč je dovezena z obce Skořice u Rokycan. Účelovou požární vestavbu vozidla i základní servis stříkačky provádí svépomocí členové jednotky.

Automobil je představen a posvěcen na srazu rodáků 5. července 2012. U této příležitosti také probíhá historicky první veřejná ukázka práce kroužku nejmladších pecáckých hasičů.

22.4.2014

V Peci o víkendu hořela chata

Dým stoupající ze střechy rekreačního objektu stojícího zhruba 200 metrů od hotelu Lesana byl 19. dubna ve 20.20 hodin důvodem k výjezdu hasičů.

"K požáru vyjeli místní dobrovolní hasiči z Pece a jejich kolegové ze sousedního Chodova, dále i z HZS Domažlice. Po příjezdu na místo byla v plamenech obytná místnost v přízemí, půdní prostor byl zakouřený. Hasiči se do objektu dostali po použití páčidla," uvedla k události krajská mluvčí hasičů Pavla Jakoubková. Vzhledem k poloze objektu bylo při hašení vytvořeno provizorní čerpací stanoviště a využita dálková doprava vody. 

"Požár se podařilo zlikvidovat pomocí vysokotlaku a použití smáčedla. Zakouřený půdní prostor byl odvětrán přetlakovou ventilací, došlo také k rozebrání střechy aby se vyloučilo šíření požáru. Aby se odhalila možná skrytá ohniska, byla využita i termokamera," doplnila mluvčí hasičů s tím, že příčina požáru je v šetření .

"Zásah byl rychlý a jsem rád, že se vše podařilo včas zvládnout a zabránilo se velké škodě. Zvenčí nejsou na objektu patrné větší následky požáru. Náš sbor nemá dýchací přístroje, proto vím od kolegů, kteří uvnitř byli, že tam prohořel strop. Jako pravděpodobná příčina vzniku požáru připadá v úvahu závada na elektroinstalaci," uvedl Deníku místní hasič a starosta Pece Jan Riederer. 

Zpráva a foto z tisku - Domažlický deník

8.9.2014

V Chodově uspořádali mezinárodní cvičení pro hasiče

Více než desítka vozidel hasičských sborů zaplnila v pátek v podvečer prostranství a ulici u Obecního úřadu v Chodově. Většina z nich patřila bavorským hasičům, kteří přijeli do Chodova na společné cvičení.

"Cvičení se účastní za českou stranu sbory z Chodova, Trhanova, Pece a Klenčí, z Německa mají přijet kolegové hasiči z pěti sborů. Našim cílem je dostat co nejvíce vody na určené místo. Z šesti proudů B bychom tam chtěli dopravit za minutu 1800 litrů vody." upřesnil Mathauser. Dálková přeprava vody bude vést z Černého potoka k Chodovským skalám.

Zpráva a foto z tisku - Domažlický deník

2015 - 2016

Jednotka se účastní několika dalších námětových cvičení. Při všech akcích je k dopravě techniky a hasičů využíván Opel Campo, který i přes veškerou péči dosluhuje a generální oprava je již neekonomická.

V prosinci 2016 proto obec pořizuje zánovní DA Mitsubishi L200 od hasičů z obce Čistá u Horek na Liberecku. Vozidlo zakoupené za ca. 200.000 Kč je označeno obecními symboly a ihned zařazeno do výjezdu.

2017

Do vedení sboru a jednotky se dostávají noví funkcionáři, přebírají zbrojnici s opravenou fasádou a plně funkční požární techniku připravenou k zásahu. Začíná se psát další kapitola historie sboru...

© 2019 Pec pod Čerchovem All Rights Reserved. 
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!